Mandy Shanahan Wiki, Alter (Kyle Shanahans Frau) Biografie, Familie, Fakten